«طومار تورات» از ایران به آلمان!

«وزارتخانه‌های امور خارجه (اداره هماهنگی‌های فرهنگی) و فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نامه‌ای به انجمن کلیمیان تهران اعلام کردند که یک کنیسای تازه تاسیس‌شده در شهر دویسبورگ آلمان، تقاصای سه جلد سِفِر تورا (طومار تورات) برای انجام مراسم مذهبی نموده‌است. با دریافت این نامه، انجمن کلیمیان تهران پس از تهیه دو سفر تورا و ترمیم و آماده‌سازی آن‌ها، پس از طی مراحل و تشریفات قانونی، در هفتم آذرماه ۱۳۷۹ ش. این توراها را توسط دو نفر از نمایندگاه معرفی‌شده انجمن (آقای آرش آبایی و خانم سیما مقتدر) به محل یادشده انتقال داد. . . . تورات‌های مذکور طبق سند تنظیم‌شده تا زمان جایگزینی و رفع نیاز شرعی، به‌طور امانت در اختیار کنیسای دویسبورگ آلمان قرار گرفت. در این سفر نمایندگان انجمن کلیمیان پس از تحویل تورات‌ها، از مراکز دینی مونیخ در آلمان، کنیسای مرکزی یهودیان مونیخ و مراسم مذهبی روز شنبه، موزه یهودیان مونیخ (نمایشگاه آثار یک هنرمند یهودی)، انجمن یهودیان مونیخ، کتابفروشی کتب مذهبی یهود در مونیخ دیدار کردند. پس از آن، نمایندگان انجمن کلیمیان به مدت چهار روز از مراکز سکونت یهودیان بلژیک در شهر آنتورپ و از کنیساهای مختلف بازدید به عمل آورده مراسم مذهبی شنبه نیز در یکی از کنیساهای این شهر برگزار شد. پس از بازگشت به آلمان، نمایندگان انجمن در تاریخ ۲۳ آذرماه به تهران بازگشتند و بعداز مدت تعیین‌شده تورات‌ها. . به تهران بازگشت داده شدند».

«گزارش یک دوران؛ سی‌سال زندگی یهودیان ایرانی» هارون یشایایی؛ نشر ماهریس؛ چاپ دوم؛ ۱۴۰۰؛ ص ۱۸۵؛

 

گزارش یک دوران, گزارش یک دوران؛ سی‌سال زندگی یهودیان ایرانی, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx