گزارش روزانه احوالات محله‌های قاجاری!

«شنبه، ۷ شهر ذیحجه‌الحرام- عودلاجان: مرادعلی چوبدار چهارهزار دینار بابت بقیه قیمت گوسفند از آقابابا نام یهودی قصاب طلب داشته، مطالبه کرده، نزاعشان شده، یهودی‌ها اجماع نموده که او را بزنند، پلیس‌ها آن‌ها را ساکت نموده، بعد مرادعلی به وزارت خارجه عارض شده مامور آورده یهودی را می‌برند/ دیشب چراغ‌علی‌بیگ نام جمعی از رفقای خود را دعوت کرده و مطرب آورده‌بود. بعد از صرف شام متفرق شدند/ دیروز آقا محمدحسن نام دختر مشهدی حسین یراق‌باف را برای خودش عقد و شب عروسی کرده‌است. جمعی از اهالی محله در مجلس عروسی حضور داشتند. مطرب هم آورد‌ه‌بودند/ دیشب پلیس‌های گردشی ملاحظه می‌نمایند که دکان میرزا ابراهیم سقط‌فروش باز است و مشارالیه فراموش کرده دکان را قفل‌نکرده رفته‌است. پلیس‌ها در آن‌جا مواظبت نموده، صبح که مشارالیه می‌آید و دکانش را بدون عیب و نقص دیده، کمال امتنان را حاصل می‌کند/ دیروز صبح در خانه حاجی‌آقا نام مجلس روضه‌خوانی بوده‌است، جمعی از طلاب و سادات مستمع بودند/ دیروز استاد آقانام دختر استاد حسن نام را برای خودش عقدکرده جمعی ازاهل محله درمجلس عقد حضور داشتند/ دیروزصبح درخانه میرزا اسمعیل‌خان پس مرحوم میرزاحسن بلورفروش روضه‌خوانی بوده‌است. جمعی از طلاب و اهل محله در آنجا بودند. قبل از ظهر متفرق گردیدند».

«گزارش‌های نظمیه از محلات تهران» به کوشش انسیه شیخ‌رضایی، شهلا آذری؛ سازمان اسناد ملی ایران؛ چاپ اول؛ ۱۳۷۷؛ ص۵۵۱؛ (طبق این راپورت‌ها کلیمی‌ها را برای قضاوت اعمال، به وزارت خارجه می‌بردند، مسلمانان را به محضر شرع انور)

کتاب تهران, گزارش‌های نظمیه از محلات تهران, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx