در نشست‌های اودلاجان‌شناسی خانه اردیبهشت اودلاجان، کم‌کم، امیدوار می‌شویم که منبع مستند و معتبر بزرگی برای شناخت محله در حال شکل‌گیری است. با خاطره‌گویی و تمرین تدوین تاریخ شفاهی محله، پایه‌هایی برای پژوهش‌های بعدی فراهم می‌شود. بر اساس این خاطره‌ها که بنیان «سامانه داده‌های مکانی» محله را شکل می‌دهند، می‌توان به اعتبارسنجی داده‌ها پرداخت و با استناد به مواد مکتوب و اسناد تاریخی، حفره‌های خالی این سامانه را تکمیل و قابل استناد نمود.
در سومین دورِهمی اودلاجان‌شناسی گشتی کوتاه در محله می‌زنیم و می‌رویم به بازدید کنیسه حاداش، میهمان آقای هارون یشایائی و شنیدن حرف‌ها و خاطره‌هایش.

پنجشنبه سوم شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، ساعت ۱۸،

خانه اردیبهشت اودلاجان

حضور برای عموم آزاد و رایگان است و نیازی به ثبت نام نیست.

هوشنگ ابتهاج
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx