سلسله نشست‌های خورشید در سایه
در خانه اردیبهشت اودلاجان
خانه اردیبهست اودلاجان، نشست‌هایی را با عنوان «خورشید در سایه» برگزار خواهدکرد.
چراغ اول این سلسله نشست‌ها با «پروفسور احمد کامیابی مسک» خواهدبود. با حضور او و دوستدارانش. در این نشست مستندی از صادق دهقانی را هم خواهیم دید با عنوان «کامیابی مسک».
ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱ خورشیدی.
احمد کامیابی مسک، اوژن یونسکو، ساموئل بکت در روزگاری نه چندان دور، در ادبیات نمایشی ایران و در سالن‌های تئاتر، دو چهره بسیار پرسروصدا مطرح بود: «اوژن یونسکو» و «ساموئل بکت». امروز هم البته فراموش نشده‌اند و نخواهندشد.
در میان کسانی که در شناساندن این دو چهره بزرگ نمایشی جهان در ایران نقش موثر داشتند، دکتر احمد کامیابی مسک، احتمالا، شاخص‌تر از همه است.
او در زمانی که در پاریس بود، هم در دوره تحصیل و هم در دوره کار و کارگردانی تئاتر در مون پلیه، با این دو شخصیت در تماس نزدیک بود. خودش، در گفتگویی درباره رساله دکتری‌‌اش، گفته: «هدف من این بود که ثابت کنم یونسکو در انتخاب عنوان کرگدن‌ها برای نمایشنامه خود، و کرگدن به عنوان نماد و سمبل نازی‌ها اشتباه کرده‌است. او در مقدمه‌ای که بر رساله من نوشت و در دفتر رونوبارو چاپ کرد، به ‌درستی این مسئله اعتراف کرد. . . .

kamiabi mask
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx