نخستین عصر ششم خانه اردیبشهت اودلاجان

اودلاجان محله مهمی در تهران بود و هست. این را می‌دانیم. محله اودلاجان محله ثروتمندان و مشاهیر بزرگی بود، این را هم می‌دانیم. اودلاجان اصلی‌ترین سکونتگاه کلیمیان ایران بود. این را هم می‌دانیم. اودلاجان اولین محله تهران بود که آب لوله‌کشی شهری داشت. این را هم می‌دانیم. و . . .

آیا این اطلاعات، با هر شاخ و برگی، برای شناخت اودلاجان کافی است؟ نه حتما. ولی متاسفانه، در تمام منابع دم دست، به ویژه منابع فضای مجازی همین چند مورد نخ‌نماشده مرتب دست به دست می‌شود. هیچ حرف تازه‌ای نیست. نه در خصوص معماری و شهرسازی محله حرف تازه‌ای هست، نه در خصوص تجربه زیسته مردم و اهالی محله. شاید به همین دلیل است که امروز در مقابله با علل افول محله و تبدیل‌شدن آن به ارزان‌ترین منطقه تهران هیچ حرف متین و مهمی نداریم. نمی‌دانیم چه می‌شود محله‌ای در جوار بزرگ‌ترین قطب تجاری کشور باشد و به این روز بیفتد.

ما دانش کمی درباره اودلاجان داریم. همان‌گونه که دانش بسیار کم‌تری درباره تهران داریم. برای شناخت شهرمان، از محله‌مان شروع می‌کنیم. در محفل «اودلاجان از دریچه زندگی» نخست به شناسایی شاخک‌های حسی و شناختی محله خواهیم‌ پرداخت و تلاش خواهیم کرد حرف و گفت‌های اهالی اصیل محله را با دانش شهرشناسی معاصر بیامیزیم.

البته راه خود خواهدگفت چگونه باید رفت. فعلا، راه را باز می‌کنیم برای تدقیق داشته‌ها و دانش‌هامان.

پنجشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ خورشیدی ساعت ۱۸؛خانه اردیبشهت اودلاجان.

 

عصر ششم