بیشترین جلوه تاریخ موزه داری ایران را در ایجاد موزه ایران باستان باید جستجو کرد. این موزه، نخستین موزه ملی ایران وموزه مادر است و هم زمان با مجموعه کاخ دادگستری شهربانی وزارت امور خارجه وزارت جنگ وسر در باغ ملی بنا و درسال۱۳۱۶گشایش یافت.

در این موزه آثار پیش از تاریخ و تمدن و هنر ایرانی از هزاره ششم پیش از میلاد و نیز کتیبه‌های سنگی آثار سفالی، زیورها ولوح‌های گلی و نقوش برجسته، مجسمه‌های فلزی و سنگی، تابوت‌های سفالی و لعاب‌دار، یادگار عهد هخامنشیان، پارت‌ها، اشکانیان، سلوکی وساسانیان موجود است.

از مشهورترین آثار این بخش پلکان تخت جمشید، مجسمه سردار اشکانی، جام طلایی هخامنشی و قطعه‌ای سرامیک از کاخ آپادانای شوش با نقش سرباز پارتی است.

این موزه با۲۷۴۴ متر زیر بنا به دلیل قدمت اشیا، در زمره یکی از موزه های مادر دنیا محسوب می شود. طراحی ساختمان این موزه به عهده “آندره گدار ” فرانسوی بود و شکل ظاهری ساختمان الهام گرفته از طاق کسری انوشیروان ساسانی است.

موزه ایران باستان, موزه ایران باستان, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
موزه ایران باستان, موزه ایران باستان, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
آدرس:
تهران، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر
موزه ایران باستان, موزه ایران باستان, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان

قابل بازدید

نام
موزه ایران باستان
قدمت پهلوی اول
ویژگی خاص
طراحی آندره گدار معمار مشهور فرانسوی،طاق برگفته از طاق ایوان کسری

 

0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx