این حرف درستی است که تاریخ را نه سلاطین و زعمای قوم بل فرهیختگانی می‌سازند که فارغ از سود و زیان دنیوی و اخروی کاری می‌کنند کارستان. توران میرهادی از جنس این فرهیختگان است. تاثری که او بر «فرهنگ» آموزی و رفتار بر کودکان گذاشت، قطعا از تاثیر چند وزارتخانه بیشتر است. زنی توانا و پژوهنده که بزرگانی از نوع خود را دور خود جمع کرد و کارهای بزرگی انجام داد که انتشار «فرهنگنامه کودک و نوجوان» یکی از آن‌ها است. بزرگداشت و یاد از این فرهیختگان وسیله‌ای است برای ارتقای سلیقه اجتماعی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی. سینمای مستند با ساخت فیلم‌هایی توانسته ادای دینی داشته‌باشد.

تاریخ اکران: ۱۷-۸-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان

مستند قاب