koprito

پنجاه و نهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

بزرگی می‌گوید: «اگر می‌خواهید از زندگی و محیط اطراف خود لذت ببرید، جزییات اشیا و رویدادها را جدی بگیرید». ساده‌ترین چیزها در اطراف ما قصه‌هایی دارند که حتما شنیدن و دیدن‌شان لذت بردن از زندگی را بیشتر می‌کند.
در این‌جا داستان «کبریت» را باهم مرور خواهیم‌کرد! بله کبریت! ممکن است از خود بپرسیم «مگر کبریت چیز مهمی است که درباره‌ش مستند بسازند و ما ببینیم؟!» و نکته در همین‌جا است. اگر سرگذشت و سرنوشت کبریت را با نگاه موشکافانه یک مستندساز بشناسیم، متوجه می‌شویم هیچ‌چیز در زندگی و محیط اطراف ما بی‌اهمیت و ناچیز نیست. با این نوع دانسته‌ها است که از دیدن اشیاء محیط اطراف‌مان لذت می‌بریم. آگاهی پله اول بهره‌مندی از مواهب زندگی است.

تاریخ اکران: ۱۹-۱۱-۱۴۰۱ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان