مستند همسران حاج عباس

هشتادمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

دیدن فیلمی که بیست و خرده‌ای سال پیش ساخته شده، حتما باید دلیل داشته‌باشد! و وقتی آن دلیل را
متوجه خواهیم‌شد که فیلم را ببینیم. صحبت بر سر مستند زیبای «همسران حاج عباس» است. کار
محسن عبدالوهاب با گنجه‌ای از جوایز و تقدیرنامه‌ها در کارنامه‌اش. داستان فیلم حول گفتگوی دو
پیرزن است که همسرشان یکی بود. مردی که به‌خاطر بچه‌دار نشدن با زن اول با زن دوم ازدواج
می‌کند و همین داستان تکرار می‌شود بی‌آن‌که مرد بپذیرد مشکل از خود او است نه زن! حالا، این دو
زن بیست و پنج سال پس از فوت آن مرد باهم اختلاط می‌کنند!
فیلم نه بخاطر این اختلاط و طنز گزنده آن، بل به خاطر امکان مقایسه وضع زنان در چند دهه پیش با
وضع امروز، جذابیت خاص خود را دارد. این دو زن بدون داشتن فرزند و به دور از اقوام خود که در
تهران زندگی می‌کنند، ریتم زندگی کندی را در قزوین تجربه می‌کنند و گویی در جهان خود زندگی
می‌کنند البته این کندی زندگی برای زن اول به دلیل ناتوانی در حرکت بیشتر مشخص است. تلویزیون
خانه که در اتاق زن اول قرار دارد خراب است و تنها تفریح آنان آمدن زن همسایه و پسر وی و یا آمدن
یک نوازنده پیر و ناتوان است.

 

تاریخ اکران: ۱۸-۰۵-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان