صدوهشتمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

امروز، پس از هفتاد و چند سال از نهضت ملی شدن نفت از زاویه ای به آن روزها نگاه می‌کنیم که رد زمان بر آن نشسته و داده های بسیار زیاد تازه‌ای در دسترس است.
امروز، می‌توان واقع‌گرایانه و کارشناسانه‌ به آن نهضت بزرگ نگاه کرد
هدی صابر از آن دسته تلاشگران مدنی ایران بود که در عین دلبستگی به دکتر مصدق نگاه بازتری به مسایل داشت، امروز می‌دانیم تقدیس آن جنبش به خودی خود راه به جایی نمی‌برد، لازم است از جنبه های مختلف و با ترازوی سوپ و زیان به تحلیل آن نشست.
فیلم مصدق نگاهی دیگر بهانه ای است که مسئله همیشه تازه و پر چالش ملی شدن نفت را یکبار دیگر مرور کنیم.به ویژه آنکه هدی صابر بانی خیر این کار است .

تاریخ اکران: ۲۳-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان

مستند مصدق نگاهی دیگر