صدسال پس از آمدن سینما به ایران، فیلم «سلام سینما» ساخته‌شد.

خیلی قبل‌تر از آن، در سال ۱۳۴۹، محمد تهامی‌نژاد مستند ماندگاری ساخت با نام «سینمای ایران؛ مشروطیت تا سپنتا». امروز خود این فیلم تبدیل به یک سند تاریخی شده‌است. نگاه تهامی‌نژاد بسیار دقیق و پژوهشگرانه است و هنوز که هنوز است نمی‌توان مشابهی برای این مستند یافت.

بیست‌ویکم شهریورماه، در ایران، روز ملی سینما نامیده شده. همین روز بهانه خوبی است که در طول چند هفته، نگاهی به سینمای ایران داشته‌باشیم. در این چارچوب، مستند تهامی‌نژاد، آغاز نمایش چند مستند معتبر در رابطه با سینمای ایران خواهدبود.

تاریخ اکران: ۲۲-۰۶-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان

سینمای ایران