مستند سیاوش در آتش

چهلمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

قصه بلند و افتخار آمیز استاد شجریان، قصه تاریخ و جامعه امروز ما است. هر آن‌کس که بتواند بخشی از این قصه را روایت کند، منتی است که بر ما دارد. کیوان مهرگان، به پشتوانه دو سال مطالعه، در هشت ماه کار مستمر، مستند بلند «سیاوش در آتش» را از زندگی اجتماعی استاد ساخته‌است. اثری بزرگ و قابل اعتنا که تلاش دارد گوشه‌ای از عظمت قله موسیقی و هنر ایران را روایت کند. او می‌گوید، «من شخصیت و جایگاه استاد شجریان را همچون قله دماوند می‌بینم. از هر طرف دماوند را ببینید باز هم دماوند است و این کوه با کوه‌های بلند و گمنام دیگر فرقی اساسی و ماهوی دارد».
کیوان مهرگان، گوشه‌ای دیگر از روند ساخت مستند را چنین توضیح می‌دهد: «زمانی که «سیاوش در آتش» را شروع کردیم، استاد شجریان در بستر بیماری بود و من نمی‌خواستم هیچگونه مزاحمتی برای خانواده ایشان ایجاد کنم و از آن طرف خانواده هم در شرایطی نبودند که به من کمکی بکنند مضاف بر آن، نگاه فیلم نگاهی مستقل و از بیرون به آثار استاد شجریان است و به همین دلایل خانواده ایشان هم در جریان ساخت فیلم نبودند».

cinema