مستند سر پتی‌ ها

هفتادونهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

این یک گزاره مقبول و مهم است که «تا گذشته نزدیک‌مان را نشناسیم، صحبت از تاریخ تولد فلان پادشاه هخامنشی لقلقه است!» پس باید، نخست، گذشته نزدیک و معاصرمان را بشناسیم. جنبش مشروطه ایران با هر سرنوشتی که برایش تعریف کنیم، سرآغاز دوره روشنگری ایران و شروع دورانی تازه در مناسبات اجتماعی و فرهنگی این سرزمین است. هر متن و مستندی که کمک کند تا این دوره را بهتر بشناسیم، غنیمت بزرگی برای ایران‌دوستان است.

مستند «سرپتی‌ها» روایتی صادقانه و دقیق از تحرک مشروطه‌خواهی دیار غرب کشور، به‌ویژه کرمانشاه است. سرزمین یارمحمد کرمانشاهی. در این مستند تلاش بر این است که درون‌مایه آن جنبش و پیوندش با جنبش سراسری ایران، در حد مقدورات یک مستند سینمایی واکاوی و ارائه شود. اهمیت این مستند از آن جهت است که در ادبیات تاریخی ما، حرکت آزادی‌خواهانه مردم غرب کشور، بالاخص کرمانشاه جزو بخش‌های فراموش‌شده تاریخ است و با تماشای این اثر سینمایی سرنخ‌هایی از تاریخ غرب کشور را به دست می‌آوریم.

تماشای سرپتی‌ها فرصتی خواهدبود برای گپ‌وگفتی در باب تاریخ معاصر کشورمان ایران.

تاریخ اکران: ۱۱-۰۵-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان