صدو شانزدهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

برخی بزرگان فرهنگی کشور چنان بزرگ و مهم هستند که هرکسی جسارت لازم برای ساخت مستند از زندگی و آثارشان را ندارد. می‌گویند می‌ترسیم نزدیکش شویم. اما سیدجواد میرهاشمی این جسارت را داشت که یک سال پس از مرگ استاد محمدابراهیم باستانی پاریزی، مستند «از پاریز تا پاریس» را رونمایی کند. با موضوع استاد باستانی پاریزی. رفتن به سراغ استاد باستانی پاریزی از این جهت سخت است که او شخصیتی چندوجهی دارد. هرچند بیشتر به عنوان تاریخ‌دان شناخته می‌شود ولی مگر شعر نسروده؟ مگر متون ادبی و قدیمی تصحیح نکرده؟ مگر پژوهش‌های کرمان‌شناسی ندارد؟ مگر عضو فرهنگستان علوم نبود؟
اما از همه این‌ها گذشته، این شخص نمونه و مصداق ظرافت رفتاری و زبانی ایرانیان است. کتاب «پیغمبر دزدان» آیا تاریخ نیست؟ هست؟ پس چرا پر از قصه و روایت است؟ آیا قصه سات؟ پس چر تاریخ می‌گوید. چرا ادبیات عامه را توضیح می‌دهد. باستانی پاریزی نویسنده بود، شاعر بود، روزنامه‌نگار بود، پژوهشگر ادبیات و فلسفه بود و. . او انسانی فرهیخته و چندساحتی بود.
ببینیم سیدجواد میرهاشمی در فیلم صددقیقه‌ای خود چه زوایایی از زندگی این بزرگوار را به ما نشان خواهد داد.

تاریخ اکران: ۱۶-۳-۱۴۰۳ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان

از پاریز تا پاریس