صدوششمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

یکی از چهره‌های پر حرف و حدیث نقاشی معاصر ایرن، منوچهر صفرزاده است. او خود را «مش‌صفر» معرفی می‌کرد که البته ریشه و داستانی دارد. بعدها در میان هنرمندان هم، به‌ویژه در میان دوستان و آشنایان، او را مش صفر خطاب می‌کردند تا منوچهر صفرزاده. او شیوه‌ها و دوره‌های مختلفی را از سر گذراند و از یک سو با هنرمندان نقاشی قهوه‌خانه‌ای محشور بود از سوی دیگر با اکسپرسیونیست‌های آتشین. کارهای بسیاری خلق کرد و دوستان و هواداران بسیاری دور خود جمع کرد. حدود شصت سال از عمر هشتادساله خود را با نقاشی سر کرد و اثر دید و اثر خلق کرد. یکی از دوره‌های شاخص زندگی او دوستی و همکاری با هانیبال الخاص است که تاثیر فراوانی هم از او گرفت. متاسفانه این هنرمند عزیز را در آذرماه امسال از دست دادیم. یادش گرامی باد.

تاریخ اکران: ۲-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان

منوچهر صفرزاده