صدوپنجمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

هنرهای تزیینی ایران و البته شعر و ادب معاصر هم، تلاطم و شگفتی‌های فراوان در یکصدسال گذشته دارد. به‌ویژه در سال‌های بیست (سده گذشته) شکفتگی و شگفتی فراوان در این عرصه داریم. جالب است که نوگرایان حوزه نقاشی ایران عموما در همین‌سال‌ها قد علم کردند و کارهایی آفریدند که راه را برای آیندگان باز کرد. جلیل ضیاپور و اوج و شکوهش حاصل این فضا و زمان است. او نقاش نوگرا و جسوری بود که امپرسیونیسم و کوبیسم را تجربه کرد و کارهایی آفرید و از نیمه سال‌های سی به بعد سبک منحصر به فرد خود را یافت و ادامه داد. او «خروس جنگی» هنر مدرن ایران بود. با همین عنوان هم در سال ۱۳۲۸ محفلی از یاران و همفکران تشکیل داد و نشریه پر سروصدای خروس جنگی را منتشر کرد. او پژوهشگری حاذق بود و برای تمام آثارش مبانی نطری داشت.
مستند «آنسوی چشم‌ها-ضیاپور» نگاهی است دقیق به زندگی و آثار این هنرمند مدرنیست ایران.

تاریخ اکران: ۲۵-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان

جلیل ضیاءپور