صدودومین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

نقل است از پرویز کلانتری، که گفته: «روزی در پاریس کنار رودخانه‌ای داشتم از منظر آب و کناره نقاشی می‌کردم. در خودم غرق بودم. آقایی، فرانسوی، آمد بالای سرم و پرسید «شما ایرانی هستید؟» و من با تعجب از این پرسش، گفتم بله! ولی شما از کجا فهمیدید؟ گفت از نقاشی‌ت! گفتم من که دارم منظری از پاریس را نقش می‌زنم! او گفت شما هرچه و در هر کجا که نقاشی کنید، ایرانی از آب در می‌آید».
پرویز کلانتری نه بخاطر ظاهر و بافت نقاشی‌هایش، بل بخاطر باور عمیقش به ایران و هنر ایرانی، نقاش ایرانی ناب به شمار می‌آید. باید دید علی نایینیِ مستندساز این قصه را چگونه دیده!

تاریخ اکران: ۴-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان

پرویز کلانتری