سلام

در میان علمای شهرسازو برنامه‌ریز شهری پیوسته این پرسش مطرح است که آیا سکونت تولید فرهنگ می‌کند یا خدمات و تجارت؟ در نمونه‌های فراوان تاریخی، برای هر دو بخش مصداق وجود دارد. از یک سو همین‌که محله‌های شهرهای تاریخی ما به نام صنوف یا اقوام هست، به‌خودی خود این تصور را به وجود می‌آورد که این‌ها هویت دارند و داشتن هویت نخستین شرط فرهنگ است. در یک مثال تاریخی، در شهر «ربع رشیدی» که از ابتکارات رشیدالدین فضل‌الله بود،اسامی کوچه‌ها به نام صنوف بود. کوچه را هم «قریه» می‌نامیدند. مثلا قریه اطبا، قریه حکما وغیره. هر قریه محل سکونت یک‌صنف بود. به‌عبارتی، با هویت‌بخشی صنفی به یک‌محله فرهنگ عمومی آن را می‌شد تشخیص داد. یا حداقل پاره‌فرهنگ آن را. از سوی دیگر، بسیاری از شهرها و محله‌ها بر اساس تجارت و خدماتی که داشت معروف و معرفی می‌شد. مثلا گفته می‌شود، شهر خوانسار از همان ابتدا شهری بازرگانی بود.

معاش مردم، عموما، نه از طریق تولید و صنعت بل از طریق تجارت بود. بوشهر نیز همین‌طور. اما وقتی موضوع صحبت به محله‌ها می‌رسد پیچیدگی پرسش بیشتر می‌شود. بسیاری بر این عقیده‌اند که سکونت است که تولید فرهنگ می‌کند. بر این اساس، محله‌ها و مناطق مسکونی شهر فرهنگ‌ساز هستند و محله‌ها و مناطق دیگر مصرف‌کننده آن. این علما توصیه می‌کنند در ساماندهی شهرها توجه اصلی به مسکونی‌سازی محله و بافت توجه شود نه تجاری سازی.

اما کم نیستند کسانی که هر واحد تجاری و خدمات محلی را نقطه‌ای برای تعامل اجتماعی مردم می‌شمارند و معتقدند با روشن‌شدن چراغ هر دکان و مغازه‌ای در هر کوچه و محله پاتوقی برای مردم درست می‌شود و این پاتوق‌ها و دور هم جمع‌شدن‌ها است که تولید فرهنگ می‌کند. این گروه امروز حتی فراتررفته،اعلام می‌دارند فروشگاه‌های بزرگ شهر دیگر مکانی صرفا تجاری نیستند بلکه مکان‌های عمومی برای تعامل اجتماعی به شمار می‌روند و بستری برای فرهنگ‌سازی هستند. در همین راستا است که امروز این فروشگاه‌های بزرگ در کنار خرید و فروش عادی و تجاری اقدام به فعالیت فرهنگی و اجتماعی می‌کنند. وجود سالن‌های متعدد سینماو نمایش در این واحدهای بزرگ موید این نظراست. حتی تمایل اجباری مالکان این مکان‌های تجاری به تامین مکانی برای بازی کودکان و سرگرمی آن‌ها حتی بدون نیاز به حضور والدین در کنار آن‌ها حاکی از مدنیت معاصری است که در دل چنین واحدهای بازرگانی به‌وجود آمده و رشد کرده. پس امروز واحدها و مناطق تجاری نیز بستری برای تولید فرهنگ به شمار می‌روند. همان‌گونه که در تاریخ گذشته ما بازارها بودند. در سنت شهری ما بازار نه فقط برای خریدوفروش کالا بلکه مکان ابراز وجود اجتماعی، سیاسی و مذهبی هم بود. یعنی بستر تولید فرهنگ.

بهروز مرباغی
سرمقاله نشریه اردیبهشت اودلاجان شماره ۱۸۹

0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx