بخش تاریخی شهرهای ما، عموما پر از نقطه‌ها و تصویرهای زیبا هستند. این زیبایی‌ها در همین کنار و نزدیک ما هم هستند.  همین سردر را توجه کنید! اثر دست هنرمندی ناشناخته و خوش سلیقه.

هیچ تزیین خاص و پیچیده ندارد. فقط آجر و ملات. ولی تناسبات را ببینید. چقدر دقیق و خوش‌ساخت است. در ادبیات معماری، جمله بسیار معروف و مهمی هست: «معماری ارزان و گران ندارد. یا معماری است یا نیست. معماری به مصالح گران و تجهیزات مدرن یا قدیمی نیست. با ساده‌ترین مصالح می‌توان زیباترین معماری را خلق کرد و با گران‌ترین و پیچیده‌ترین مصالح هم نمی‌توان معماری کرد». در معماری ایران، آجر نقش کلیدی دارد. فقط باید درست اجرا شود و ظرایفش درست شناخته‌شود. در عصر ایلخانان و سلجوقیان آثار بسیارزیبای آجری داریم که هنوز هم شادابی و طراوت خود را از دست نداده‌اند. در محله خود، این‌بار با چشمانی خریدار، دنبال آثار و تکه‌های جواهر زیبایی معماری باشیم و لذت ببریم.

سردر, سردر تاریخی, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx