مستند علف

شصت و پنجمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

راه‌اندازی ساعت شمس‌العماره، کسانی که در پی احیای آن هستند، و رویداد‌هایی که بر کاخ گلستان رفته، شالوده‌ی این فیلم مستند هستند.
در شصت و پنجمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان به تماشای مستند ساعت عمارت خورشید ساخته ارد زند می‌نشینیم.

تاریخ اکران: ۰۶-۰۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان