احمدشاه کمک آتاترک را نپذیرفت!

«در مسافرت آخری که سلطان احمدشاه به اروپا رفت و سردار سپه در صدد برکنار نمودن او برآمده‌بود، قطعی به‌نظر می‌رسید که دیگر به ایران مراجعت نخواهدکرد و سلسله قاجار منقرض خواهدگردید. دولت جدید ترکیه که ریاست آن با مصطفی کمال‌پاشا (آتاترک) بود، بجهاتی نفع خودرا در این تشخیص داده‌ که در برگرداندن احمدشاه به ایران پیشقدم شده و او را یاری دهد. به همین نظر. . . سفیر ایران انوشیروان سپهبدی را که مادرش هم از شاهزادگان قاجار، و به‌این مناسبت قاعدتا بایستی طرفدار سلسله قاجار باشد، احضار و به او گفت فورا به پاریس رفته این پیام شفاهی او را به سلطان احمدشاه برساند: «دولت ترکیه از لحاظ مصلحت خود و خیرخواهی نسبت به اعلیحضرت حاضر است که اعلیحضرت را به ترکیه دعوت نماید و ازکردهای ترکیه و ایران قوای کافی در اختیار شما بگذارد که از غرب ایران به مقر سلطنت خود مراجعت فرمایید». بلاتامل، سپهبدی عازم پاریس شد و پس از آنکه با شاه ملاقات می‌نماید پیام آتاترک را به اطلاع می‎رساند. سلطان احمدشاه می‌گوید از طرف من تشکر کنید. سپهبدی اظهار می‌کند: اینکه جواب نشد؛ اعلیحضرت دعوت را قبول می‌کنید یا خیر؟ شاه می‌گوید این در قاموس سلسله ما نبوده که اجداد من با کمک یک کشور خارجی تاج و تخت خود را بدست آورده یا حفظ کرده‌باشد و این ننگ را برای من به ارث گذارده‌باشند؛ فقط از طرف من تشکر کنید و بگویید قبول نکرد و به سپهبدی می‌گوید: من اگر می‌خواستم با وسائل غیر مشروع به ایران مراجعت نمایم تسلیم نظر انگلیسی‌ها می‌شدم و به آن‌ها در مقابل تقاضایشان سرفرود می‌آوردم.»

«زندگی سیاسی سلطان احمدشاه» حسین مکی؛ انتشارات پویان؛ چاپ اول؛ ۱۳۲۳؛ چاپ جدید ۱۳۵۷؛ ص ۲۱۵؛

 

 

زندگی سیاسی سلطان احمدشاه, زندگی سیاسی سلطان احمدشاه, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx