رمز عبور جدید برای شما تغییر یافت و  به ایمیل شما ارسال شد.

لطفا به ایمیل خود مراجعه نموده و بعد از وارد شدن به حساب کاربری خود

درصورت امکان آن را تغییر دهید.

اگر در فولدر inbox ایمیل را نیافتید به فولدر smap مراجعه کنید.

شاد باشید!