حسین تقوی از کتاب‌بازهای معروف تهران است. دریایی از کتاب و مجله و سند مکتوب دارد. و کلی دوست و آشنا در عالم کتاب و هنر و اجتماع. دیداری دست داد و گپ و گفتی باهم. چند نسخه کتاب هم به کتابخانه ما هدیه آورد که ممنونیم:
کتابشناسی تهران، لهجه تهرانی، هنر و معماری شماره ۴۵-۴۶، محله ما، سعادت‌آباد، فرهنگ توفیق، دمب گربه.
ممنونیم از حسین تقوی عزیز آرزوی توفیق برایشان داریم.

0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx