معصومه ابتکار:

جشنواره فیلم زمین یک‌ اتفاق فرهنگی و سینمایی مبارک است
محوریت زنان و خانواده در نگاه به توسعه پایدار میتواند اصلاح سبک زندگی انسان را بدنبال داشته باشد.

#جشنواره فیلم زمین

معصومه ابتکار, تویت معصومه ابتکار درباره جشنواره فیلم زمین, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx