پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدی
اولین نشست «عصر ششم» خانه اردیبهشت اودلاجان: اودلاجان از دریچه زندگی
نخستین رویداد «عصر ششم» خانه اردیبهشت اودلاجان، تحت عنوان «اودلاجان از دریچه زندگی» عصر روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار شد. مهمانان ویژه این نشست آقایان هارون یشایایی و علیرضا شاهرخی بودند.
هارون یشایایی، با ۸۷ سال سن، از خانواده‌ای کلیمی، اندکی از تجربه زیسته خود را، به فراخور زمان نشست، باز گفت. به عنوان دریچه‌ای برای گفتمان بعدی. علیرضا شاهرخی نیز با دقت تمام برخی اتفاقات و نکات ریز زندگی در اودلاجان را برشمرد. او ۷۶ سال سن دارد و برای احیای خاطرات و تجربه زیسته اودلاجان، حساب «عکاس پامنار» را در تلگرام می‌چرخاند و مبتکر نشست‌های ادواری قدیمی‌های اودلاجان برای ثبت و ضبط خاطره‌های اودلاجان است.
نشست اول، نوید نشست‌های پربار و مستمری را داد. همین یک نشست نشان داد چقدر دانسته‌های ما نسبت به اودلاجان و زندگی واقعی این محله کم، ناقص و محدود است. هرچند در این نشست‌ها قرار بر نقل خاطره‌ها از زندگی روزمره مردم در دهه‌های گذشته و شناسایی کالبدی دقیق محله در عصر معاصر است، ولی احتمالا خود همین نشست‌ها پژوهش‌های تاریخی و کتابخانه‌ای وسیع‌تری را الزامی خواهدکرد.
نشانه‌هایی که در نقل خاطرات مطرح می‌شود ایجاب می‌کند اقدام به تدارک «سامانه داده‌های مکانی» شود تا قصه و سرنوشت تک‌تک پلاک‌های این محله تاریخی، حداقل در یکصدسال گذشته تعریف و ثبت شود. در تمام نشست‌ها گفته‌های حاضرین در جلسه ضبظ می‌شود تا پس از پیاده‌کردن آن‌ها مواد خام اولیه برای این سامانه فراهم شود. انتظار می‌رود با همین نشست‌ها داده‌های فراوانی ثبت شود و راه را برای پژوهش‌های آتی فراهم سازد.

توسعه شهری و افول محله
عصر ششم
1
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx