«موسسه فرهنگی‌هنری اردیبهشت عودلاجان» موفق شد پس از تشریفاتی طولانی پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کند. این پروانه در شهریور ۱۴۰۱ صادر شد و فعلا سه سال اعتبار دارد.
موسسه در نظر دارد آثاری در حوزه فرهنگی و هنری منتشر کند. دو محور اصلی برای انتخاب کتاب‌های مورد نظر موسسه برای انتشار در نظر است: سینما و معماری. طبیعی است امکان انتشار کتاب در حوزه‌های دیگر هم برای انتشارات اردیبهشت عودلاجان وجود دارد، ولی نظر به ترکیب هیئت موسس و مدیره موسسه، بیشتری تلاش در جهت انتشار کتاب‌های معتبر در دو حوزه سینما و معماری خواهدبود.
خبر می‌رسد ترجمه یک اثر مهم از «چارلز جنکز» در اختیار موسسه است که مرحله ویرایش نهایی را می‌گذراند. انتشار این کتاب، احتمال نخستین فعالیت انتشارات اردیبهشت عودلاجان خواهدبود. یا شاید از اولین‌ها.

موسسه فرهنگی هنری
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx