گزارش مستند چهارشب و یک روز

مستند «گزارش چهار شب و یک روز» از محمدعلی سجادی در چهل‌ویکمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان، شروع یک برنامه چهارنوبتیِ گرامی‌داشتِ عباس کیارستمی بود. مستندی که روایتگر نخستین روزهای بعداز درگذشت این فیلم‌ساز ارجمند و بازتاب آن در میان محافل صنفی و فرهنگی است. مستندی که هرچندنام«گزارش»برخود نهاده، پیرنگی هم دارد، از یک‌گزارش ژورنالیستی فراتر می‌رود و نیم‌نگاهی به انعکاس خبر درگذشت کیارستمی در ذهن و عمل دوستداران او و کلیه علاقمندان سینمای ایران دارد. البته در چهره و رفتار کسانی که در این گزارش به تصویرکشیده شده‌اند. ازاین زاویه دید، فیلم رامی‌توان یک اثر «مستند» با تعریف سینمایی دانست تا یک گزارش معمول از مراسم تشییع و بزرگداشت عباس کیارستمی.