گزارش مستند درخودمانده

گزارش مستند درخودمانده

یاسمن عشقی فیلم‌ساز جوانی است. اما اثر بسیار زیبایی خلق کرده. عنوان فیلم، به‌خودی خود، تمام قصه را عیان می‌کند: «درخودمانده»! این فیلم حاصل پژوهش، حضور مداوم در میانه معرکه و وسواس بسیار است. می‌گوید: «پدرم بهزاد عشقی در رشت آموزشگاه سینمایی دارد. در این آموزشگاه طبعا هنرآموزان زیادی رفت‌وآمد می‌کنند. هفت سال پیش، با خانمی مواجه شدیم که پریشان‌خاطری خاصی داشت. کم‌کم آشناتر شدیم و او سفره دلش را پیش ما گشود. دانستیم فرزندی اوتیستی دارد و مسائلی هم با همسرش. من در آن زمان اطلاعات دقیق درباره اوتیسم نداشتم. شروع به تحقیق کردم و در همان حال ارتباطم را با این خانم بیشتر کردم. پس از چندی پیشنهاد کردم داستان زندگی‌ش را در قالب یک مستند بیاوریم.

مستند درخودمانده

مستند درخودمانده

قصه غریبی است زندگی!
خانم هنرمندی که تئاتر کار می‌کند، صاحب فرزندی می‌شود. بعد از کلی دوا و درمان، معلوم می‌شود اوتیسم است. از این‌جا است که چهره‌های مختلف زندگی رو می‌نمایند!
زن نمی‌داند فرزند را رها کند و به کار هنری اجتماعی بپردازد، یا فرزند را نگهداری کند و نقش اجتماعی‌اش را فدا کند! نمی‌داند مادر است یا هنرمند؟
نمی‌داند همسر یک مرد است یا زنی مستقل ولی با فرزندی اوتیسمی؟
می‌پرسد اگر من از آرزوها و خواست‌های خودم بگویم، آیا، خلاف کرده‌ام؟ من، آیا، به عنوان یک زن و با دغدغه اجتماعی نباید دنبال رویاهایم باشد؟ خلاف است؟ غلط است؟ ظلم است؟
خلافِ چی؟ ظلم به کی؟
کلاف سردرگمی به نام «درخودماندگی»! به هر سو بچرخی، معضلی تازه در برابرت سبز می‌شود.