مستند پشت شیشه

تهران هزار چهره دارد. خوب و بد. زیبا و زشت. «صابر الله‌دادیان»، مستندسازِ خوش‌فکر، قصه تازه‌ای از کوشندگانِ نان و زندگی تهران را روایت می‌کند. کوشندگانی که سال‌ها است میهمان کشور ما هستند. از پاکستان آمده‌اند. امروز این مهمانان، بخشی از جامعه شهری تهران هستند. کار می‌کنند، درس می‌خوانند و بر تنوع قومی و مدنی شهر می‌افزایند.