بدنه مدنی کشور!

بدنه مدنی کشور!

جامعه را چه کسانی می‌سازند؟ چه کسانی نقش‌و مهر خودرا بر جامعه می‌زنند؟ بسیاری بر این باورند که جامعه را سلاطین و روسای کشور می‌سازند. بسیاری هستند که هنوز هم تاریخ را با سلسله و سلطان و والی می‌شناسند. و هستند هنوز کسان بسیاری که جامعه و تکامل آن را منوط و مدیون فرد و شخص خاص می‌دانند. کسی‌که یا رئیس ایل است یا رئیس آیین و باور. و

بیش از ۵۰۰ فیلم، تا کنون!

بیش از ۵۰۰ فیلم، تا کنون!

خبرهای دریافت‌شده از دبیرخانه دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زمین حاکی است استقبال از دوره دوم جشنواره فوق‌العاده زیاد است و بیش از ۵۰۰ فیلم تاکنون به جشنواره ارسال شده‌است.

کشورهای هند، ترکیه، ایتالیا، روسیه، برزیل، آمریکا و فرانسه، به ترتیب، بیشترین تعداد فیلم را به جشنواره فرستاده‌اند.

تا کنون بیش از ۳۰۰ فیلم به دبیرخانه جشنواره رسیده. گفته می‌شود به طرق مختلف، فیلم‌هایی از ۶۰ کشور جهان به جشنواره ارسال شده.