کاریز و قنات، بهانه دیدار!

فرصت مغتنمی پیش آمد، بار دیگر مستند «کاریز، مبارزه با بیابان» را در خانه اردیبهشت اودلاجان ببینیم. این‌بار به همراه گروهی از دوستان که مطالعه و دلبستگی‌هایی به قنات داشتند و ضمن بیان نکاتی فنی، به بهانه تماشای این مستند، خاطره‌هایی هم از گذشته خود را چاشنی موضوع می‌کردند.