خانه موزه شهید چمران

محله چاله میدان در منطقه ۱۲ یکی از محله‌های قدیمی و زیبای پایتخت است که هرکدام از کوچه‌ پس کوچه‌های قدیمیاش پر از خاطره‌های شنیدنی از زندگی افراد صاحب نام و مشهوراست. دکتر شهید «مصطفی چمران » هم یکی از این چهره‌های صاحب نام قدیمی است که در همین محله همراه با برادرانش قد کشید وبزرگ شد.برای رفتن به خانه پدری دکتر چمران در خیابان پانزده خرداد باید راهی خیابان سرپولک شوید و سراغ کوچه شهید کمال بشیری را بگیرید.