سفرنامه آنتونی اسمیت

سفرنامه آنتونی اسمیت

«پس از هر سفر به ساحت مقدس کرمان، به عمارت قدیمی کنسولگری برمی‌گشتیم. در کنسولگری، معمولا، غذای روزانه را خودمان تهیه می‌کردیم و یا می‌پختیم. یک بار نیز شام را در منزل دکتر وایلد صرف کردیم. در آن شب گرچه صحبت‌ها حول محور بیمارستان و بیماری‌های مختلف دور می‌زد، ولی پیتر و دوستش «جورج اوری» که الکتریسین بیمارستان بود، اطلاعات مفیدی در رابطه با قنات‌های ایران به‌ما دادند. با وجودی‌که دکتر وایلد از بسیاری از امراض کشورهای آسیایی رنج می‌برد، معتقد بود که ساعت کار در بیمارستان کرمان بیشتر از ساعات کار بیمارستان‌های لندن نیست، شرایط کار نیز دشوارتر از لندن نمی‌باشد.

موزه سکه

موزه سکه در سال ۱۳۴۲ خورشیدی و با همت تیمسار فرج‌الله آق‌اولی مدیر عامل وقت بانک سپه تأسیس شد. بانو شیرین ملکزاده بیانی به عنوان کارشناس سکه مسوول گردآوری این مجموعه در سال‌های پیش و پس از آن بود و چیدمان و رده‌بندی سکه‌های موزه با نظارت مستقیم وی صورت پذیرفت.

موزه پست و تلگراف

موزه پست و مخابرات در بهمن ماه ۱۳۶۹ به نام موزه پست شروع به کار کرد. این موزه در یکی از قدیمی‌ترین و شکیل ترین عمارت‌های دولتی تأسیس شده که از دو طبقه متشکل ازسالنها و غرفه های متعدد تشکیل شده و مکانی مناسب جهت بازدید مشتاقان دیدار آثارتاریخی و کهن است. در سال ،۱۳۷۴ موزه پست به موزه وزارت پست و تلگراف و تلفن و در ،۱۳۷۸به موزه پست و مخابرات تغییر نام داد.

موزه ایران باستان

بیشترین جلوه تاریخ موزه داری ایران را در ایجاد موزه ایران باستان باید جستجو کرد. این موزه، نخستین موزه ملی ایران وموزه مادر است و هم زمان با مجموعه کاخ دادگستری شهربانی وزارت امور خارجه وزارت جنگ وسر در باغ ملی بنا و درسال۱۳۱۶گشایش یافت.

بانک سپه

سال ۱۳۲۹ بود که ساخت شعبه مرکزی جدید بانک سپه در تهران تصویب و اعلام شد. ولی تا ساخته شود و مورد استفاده قرار گیرد، شد سال ۱۳۳۲٫ اما، همین تاخیر هم می‌ارزد چون معماری عمارت بسیار زیبا و محکم است.