گزارش‌های نظمیه از محلات تهران

گزارش‌های نظمیه از محلات تهران

«چنین می‌نماید که ترکیب جمعیتی تهران از پایان دوره ناصرالدین‌شاه (۱۲۷۵ خورشیدی) تا پایان دوره قاجار (۱۳۰۴) دچار دگرگونی قابل ملاحظه نشد. اما جمعیت شهر تا حدودی کاهش پیدا کرد. علت، دو نوبت شیوع بیماری وبا در سال‌های ۱۲۷۱ و ۱۲۸۳ خورشیدی و نیز قحطی بزرگ سال‌های جنگ جهانی اول (سال‌های ۱۲۹۰) بود که شمار زیادی از اهالی تهران را به کام مرگ کشاند. بنابراین جمعیت تهران در سال ۱۳۰۱ خورشیدی حدود ۲۱۰ هزار نفر برآورد شده که کاهش شانزده‌درصدی نسبت به سی‌سال پیش از آن را نشان می‌داد. »

کتاب تهران

کتاب تهران

«چنین می‌نماید که ترکیب جمعیتی تهران از پایان دوره ناصرالدین‌شاه (۱۲۷۵ خورشیدی) تا پایان دوره قاجار (۱۳۰۴) دچار دگرگونی قابل ملاحظه نشد. اما جمعیت شهر تا حدودی کاهش پیدا کرد. علت، دو نوبت شیوع بیماری وبا در سال‌های ۱۲۷۱ و ۱۲۸۳ خورشیدی و نیز قحطی بزرگ سال‌های جنگ جهانی اول (سال‌های ۱۲۹۰) بود که شمار زیادی از اهالی تهران را به کام مرگ کشاند. بنابراین جمعیت تهران در سال ۱۳۰۱ خورشیدی حدود ۲۱۰ هزار نفر برآورد شده که کاهش شانزده‌درصدی نسبت به سی‌سال پیش از آن را نشان می‌داد. »

محله را ما می‌سازیم!

محله را ما می‌سازیم!

سلام بیش از چهارصد سال پیش، سلطان صفوی، «قریه طهران» را دید و پسندید. قریه‌ای خوش آب‌وهوا و مناسب برای اتراق و زندگی. او، احتمالا، قصد نداشت تهران را پایتخت خود یا سلسله‌اش کند. ولی گردش روزگار این قریه کوچک را به افتخار پایتختی کشور کهنسال و متمدن ایران رساند. وقتی...