هم‌نوایی محله‌ای

هم‌نوایی محله‌ای

یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های دوستی و رفاقت، آشنایی باهم است. آدم‌ها وقتی باهم آشنا می‌شوند، مدت‌ها، ممکن است طول بکشد تا باهم «دوست» شوند. ولی مردم کی باهم دوست می‌شوند؟ وقتی که از رازهای هم باخبر شوند. هرچه رازهای بین دو نفر بیشتر و عمیق‌تر بیان و عیان شوند، رابطه بین دو نفر عمیق‌تر و باثبات‌تر می‌شود.