به جستجوی «اردیبهشت» ایران!

به جستجوی «اردیبهشت» ایران!

در گام اول، نطنز مقصد گردشگری انتخاب شده. در این سفر، علاوه بر بازدید از شهر و آثار میراثی و فرهنگی آن، پروژه‌ای احتمالی مطرح خواهدشد. می‌خواهیم بدانیم در نطنز هم می‌شود فعالیت‌هایی از جنس فعالیت‌های خانه اردیبهشت اودلاجان انجام داد؟ در چه سطح و دوره زمانی؟