ما و محله ما

ما و محله ما

به اسامی قدیم کوچه‌های مرکز شهر دقت کرده‌ایم: میرزا محمود وزیر، ناظم‌الاطبا، امین دربار، عزت‌الدوله، امین‌الدوله و . . این‌ها کی از این محله‌ها رفتند؟ آیا زمانی که خودشان بودند محله را ترک کردند یا فرزندان و نواده‌هاشان بودند از به محله و خانه پدری پشت کردند؟ آیا رفتن ساکنان قبلی و اصیل این محله حاصل تغییرات در حکومت یا مدیریت بود؟ آیا اینان به خاطر زندگی بهتر و فضای مطلوب‌تر این محله‌ها را ترک کردند؟ آیا فرزندان این خانواده سبب کوچ آن‌ها از محله شدند؟ و آیا قوانین و طرح‌های کلان شهری سبب کوچ اهالی از مرکز تاریخی شده‌است؟