سینما فلور

، شاید، سینما فلور را بشود اصلی‌ترین خاطره سینمایی محله دانست. سینمایی که در سال ۱۳۱۶، یعنی ۸۳ سال پیش، با نام سینما روشن، شکل گرفت و پس از ۲۳ سال، نام خود را همراه با مالکیت جدید تغییر داد و شد سینما فلور. این سینما در سال ۱۳۶۴ یک بار دیگر نامش را که شبهه «غربی» و «اجنبی» داشت، تغییر داد و شد سینما گل. نام سینما استعاره درستی بود. سینما، درست مثل گل، عمر محدودی داشت و پرپر شد و مرد. امروز از این سینما، که روزگاری خاطره جمعی محله را می‌ساخت، خبری نیست. اصلا. یاد آن روزگاران بخیر!