مستند abcd

امروز که هنوز هم در چنبره این بختک بزرگ گرفتاریم، برگشتن به آن روزها و مرور آن چهره‌ها و حالت‌ها می‌تواند به ماندگاری تصویری این بخش از تاریخ اجتماعی و مدنی ما کمک کند. با دیدن تصاویری از آن روزها، این رویدا وحشتناک را تبدیل به خاطره می‌کنیم تا از گزندگی و آزارندگی آن کم کنیم. بسپاریم به خاطره تاریخ تا اگر این سویه جدید هم رخت از جامعه بر بندد، از کرونا و روزهای کرونا فقط به عنوان «خاطره تاریخی» یاد کنیم نه حافظه آزاردهند. مستند «ABCD» چنین هدفی دارد. روایتی متفاوت از تاثیرات اجتماعی پاندمی کرونا بر زندگی مردم به ویژه در روزهای ابتدایی شیوع این بیماری در کشور در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ و ابتدایی ۱۳۹۹ که کشور درگیر بیماری کرونا بود و ایام نوروز تمامی شهرها به حالت تعطیل درآمد، خان‌جهانی و تیمش به سراغ شهر خالی از سکنه‌ای رفتند که برخلاف سنوات گذشته رنگ و بوی دیگری را در ایام نوروز به خود گرفته است. نمایش صحنه‌هایی خلوت از مکان‌هایی که همیشه عادت کرده‌ایم آن‌ها را شلوغ و پر سر و صدا ببینیم، بخش ویژه‌ای از این مستند است.