خانه‌های خالی

خانه‌های خالی

در تهران خود ما، در بافت مرکزی شهر، مثلا در اودلاجان و چال میدان، خانه‌های بسیاری را می‌بینیم که خالی و بدون استفاده افتاده‌اند. البته، خالی نه به این معنا که کسی در آن‌ها نیست.

مرکز تاریخی شهر

مرکز تاریخی شهر

مرکز تاریخی شهر تهران که روزگاری محل سکونت و تردد بزرگان شهر بود، امروز، عموما، در تصرف انبارها و کارگاه‌های خرد است. طبق آمار موجود، حدود ۷۰ درصد پلاک‌های اودلاجان (اما‌زاده، اودلاجان میانی و اودلاجان غربی) در اشغال صنوف تولیدی است که به عنوان کارگاه یا انبار استفاده می‌شود. رسمی یا غیر رسمی.