سرای کاظمی

ســرای کاظمی، بنایی قاجــاری در دل محله امامزاده یحیی (ع) اســت که بعد از بازسازی و مرمت به‌عنوان موزه تهــران قدیم حیات خود را در قلــب تهران ادامه می‌دهــد. اگر گذرتان به بــازار تهران و محلــه امامزاده ســری هم یحیی(ع) افتاد، حتما به ایــن خانه زیبا و تاریخی بزنید.

اندک اندک، جمعِ مستان می‌رسند!

اندک اندک، جمعِ مستان می‌رسند!

در هر زمینه و شغلی، بخشی از معمای پیشرفت و موفقیت است. این نیاز، بخصوص در حوزه شهرسازی، حساس است!
شهرسازان و برنامه‌ریزان شهری باید، به پشتوانه مطالعات پشتیبان، مسیر حرکت شهر را تشخیص دهند و بر اساس آن پیشنهاد تغییر مسیر یا هموارسازی آن مسیر را ارائه کنند.

بی‌مایه فطیر است!

بی‌مایه فطیر است!

اگر برای تعمیرات و مرمت یک خانه تاریخی در بافت تاریخی همان ضوابط اداری پردامنه و پرهزینه را قائلیم که برای ساخت یا تعمیرات آپارتمانی در بخش نوساز شهر، دیگر چه توقعی داریم که اهالی آستین بالا بزنند و محله را آباد کنند.

برکتِ آبادانی!

برکتِ آبادانی!

. اگر با مثلا هزار واحد پولی در حوزه پتروشیمی فقط یک نفر شغل پیدا می‌کند، با همان مقدار سرمایه، در حوزه مرمت و احیا بیش از ۳۶ نفر صاحب شغل می‌شوند. همین‌طور در بخش‌هایی مانند خودروسازی، صنایع سنگین و صنایع مختلف شیمیایی. حجم سرمایه و اعتباری که در آن رشته‌ها برای ایجاد شغل باید صرف شود، ده‌ها برابر سرمایه‌ای است که در حوزه مرمت و احیا لازم است.

بهار با یک گل!

بهار با یک گل!

یقین بدانیم با مرمت و احیای درست یک عمارت در محله، تمنای آبادی و احیا سر باز می‌کند. فقط باید امر مرمت را امری اجتماعی و فرهنگی هم بدانیم نه صرفا امری حفاظتی و کالبدی