بیوگرافی ناصر صفاریان

مهرنوش جلیل متولد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۵فارغ التخصیل رشته شیمی تجزیه از دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۳۹۱شروع فعالیت هنری از سال ۱۳۸۶عضو کانون عکاسان اصفهان از سال ۱۳۸۷مسئول کارگروه جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های کانون عکس اصفهان۱۳۹۲-۱۳۹۳شروع فعالیت پرفورمنس و فیلمسازی از سال ۱۳۹۴چهار پرفورمنس گروهی و یک پرفورمنس انفرادی ۱۳۹۵بورس هنری یک ماهه آیسک برای عکاسی از فرهنگ و زندگی مردم هندوستان ۱۳۹۶چندین نمایشگاه عکس گروهی داخلی ۱۳۸۸-۱۳۹۳شرکت در جشنواره‌های داخلی و خارجی ۱۳۸۸-۱۳۹۳با پاره شدنِ رگ کوچکی در مغزم،در ساعت ۷ عصر روز یازدهم آبانِ سال ۱۳۹۷،فصل دیگری در زندگی من آغاز شد،که هنوز ادامه دارد…

بیوگرافی مهرنوش جلیل

مهرنوش جلیل متولد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۵فارغ التخصیل رشته شیمی تجزیه از دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۳۹۱شروع فعالیت هنری از سال ۱۳۸۶عضو کانون عکاسان اصفهان از سال ۱۳۸۷مسئول کارگروه جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های کانون عکس اصفهان۱۳۹۲-۱۳۹۳شروع فعالیت پرفورمنس و فیلمسازی از سال ۱۳۹۴چهار پرفورمنس گروهی و یک پرفورمنس انفرادی ۱۳۹۵بورس هنری یک ماهه آیسک برای عکاسی از فرهنگ و زندگی مردم هندوستان ۱۳۹۶چندین نمایشگاه عکس گروهی داخلی ۱۳۸۸-۱۳۹۳شرکت در جشنواره‌های داخلی و خارجی ۱۳۸۸-۱۳۹۳با پاره شدنِ رگ کوچکی در مغزم،در ساعت ۷ عصر روز یازدهم آبانِ سال ۱۳۹۷،فصل دیگری در زندگی من آغاز شد،که هنوز ادامه دارد…