گزارش مستند آنسوی چشم‌ها،حجت الله شکیبا

گزارش مستند آنسوی چشم‌ها،حجت الله شکیبا

علی نایینی، پیش از آن‌که مستندساز شود، نقاشی و گاه مسجمه می‌ساخت. اما وقتی چهار مستند معتبر و محکم درباره کار و زندگی چهار نقاش برجسته کشور ساخت، بیشتر نقاش بود تا مستندساز. در یکصدیکمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان، نمایش چهارگانه او در این زمینه شروع شد. با نمایش زندگی حجت‌الله شکیبا. خودش می‌گوید، «پس‌از سی‌وچهار سال دوباره این مستند را می‌بیند. طبعا اگر امروز بخواهد درباره شکیبا فیلم بسازد، قطعا فیلم دیگری خواهدشد. با این حال، هنوز هم خاطره‌های این فیلم در من زنده است. هرچند در این سال‌ها اتفاقات عجیبی برای من و شکیبا افتاده است».