گزارش نشست پنجم اودلاجان شناسی

گزارش نشست پنجم اودلاجان شناسی

پس از وقفه‌ای چندهفته‌ای، پنجمین شب اودلاجان‌شناسی از مجموعه برنامه‌های «عصر ششم» برگزار شد. عصر پنجشنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۱ خورشیدی. میهمان اصلی این نشست دکتر منصور وکیلی، معمار و شهرساز، بود که بخشی از قصه محله را برای ما تعریف کرد. قصه «میشل اکوشار»، معمار و شهرساز فرانسوی که بر اساس قراردادی با سازمان نوسازی شهر تهران موظف بود طرح ساماندهی اودلاجان و پامنار را تهیه کند.

ششمین عصر ششم:اودلاجان شناسی ۵

ششمین عصر ششم:اودلاجان شناسی ۵

در پنجمین نشست اودلاجان شناسی با دکتر منصور وکیلی همکلام می‌شویم و خاطره‌ها و به یادمانده‌های ایشان از اودلاجان سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۷ ار می‌شنویم.

پنجمین عصر ششم:اودلاجان شناسی۴

کم‌کم، نشست‌های اودلاجان‌شناسی «خانه اردیبهشت اودلاجان» تخصصی‌تر می‌شود و مباحث تازه‌ای مطرح می‌شود. طبیعی است این مباحث باید ثبت و ضبط شوند و به روشی علمی تنظیم و منتشر شوند.

در روزهای اخیر، معمار فرهیخته‌ای در بازدید از خانه اردیبهشت اودلاجان اعلام کرد جزو تیم کارشناسی شرکت مشاور «اکوشار» فرانسه برای شناخت و تهیه طرح ساماندهی اودلاجان در سال‌های قبل از انقلاب بود و خوشبختانه عکس و اسناد زیادی از آن زمان در اختیار دارد که در یکی از شب‌های اودلاجان‌شناسی آن‌ها را ارائه خواهدکرد.
هم‌محله‌ای فرهیخته دیگری که دفتر انتشاراتی باسابقه‌اش در همین محله است، اعلام آمادگی کرده تاریخچه و روند استقرار کتابفروشی‌های تهران در همسایگی اودلاجان را برای دوستان اودلاجان‌شناسی بیان کند.

چهارمین عصر ششم:اودلاجان شناسی۳

در نشست‌های اودلاجان‌شناسی خانه اردیبهشت اودلاجان، کم‌کم، امیدوار می‌شویم که منبع مستند و معتبر بزرگی برای شناخت محله در حال شکل‌گیری است. با خاطره‌گویی و تمرین تدوین تاریخ شفاهی محله، پایه‌هایی برای پژوهش‌های بعدی فراهم می‌شود. بر اساس این خاطره‌ها که بنیان «سامانه داده‌های مکانی» محله را شکل می‌دهند، می‌توان به اعتبارسنجی داده‌ها پرداخت و با استناد به مواد مکتوب و اسناد تاریخی، حفره‌های خالی این سامانه را تکمیل و قابل استناد نمود.
در سومین دورِهمی اودلاجان‌شناسی گشتی کوتاه در محله می‌زنیم و می‌رویم به بازدید کنیسه حاداش، میهمان آقای هارون یشایائی و شنیدن حرف‌ها و خاطره‌هایش.

پنجشنبه سوم شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، ساعت ۱۸، خانه اردیبهشت اودلاجان

سومین عصر ششم:خورشید در سایه ۱

سومین عصر ششم:خورشید در سایه ۱

خانه اردیبهست اودلاجان، نشست‌هایی را با عنوان «خورشید در سایه» برگزار خواهدکرد.
چراغ اول این سلسله نشست‌ها با «پروفسور احمد کامیابی مسک» خواهدبود. با حضور او و دوستدارانش. در این نشست مستندی از صادق دهقانی را هم خواهیم دید با عنوان «کامیابی مسک».
ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱ خورشیدی.