مستند شهر سوخته

مستند شهر سوخته

قصه «شهر سوخته» از آن قصه‌های هزارتو و هزار لایه است. روایت‌های متنوعی دارد و در میان  باستان‌شناسان و پژوهشگران علوم انسانی نظرات موافق و مخالف فراوانی جریان دارد. برخی‌ها یافته‌های این سایت مهم را یکی از نشانه‌های عظمت ایران باستان در حوزه دانش، به‌ویژه پزشکی، می‌دانند و برخی دیگر این داده‌ها را اغراق‌آمیز و افسانه می‌پندارند. اما کارگردان مستند داستانی «شهر سوخته» از زاویه‌ای دیگر به آن نگاه کرده. او به دنبال آوایی است که از اعماق زمین و از سده‌ها و هزاره‌های دور او را صدا می‌زند. او دنبال کشف مدنیتی است که به باور او امروز رنگ باخته‌است. او قصد ساخت فیلم باستان‌شناسی ندارد. او دنبال جوهر زندگی و بنیان مدنیت انسان است، با مصداق مردم شهر باستانی «سوخته».