شهر خانه ماست؟

شهر خانه ماست؟

در خیلی‌از شهرهای ما، این شعار بر در و دیوار هست که «شهر خانه ماست!». این‌که در شهرهای آن ور آب، مثلا در اروپا هم این شعار را در شهر می‌بینیم یا نه، بر ما معلوم نیست. هرچند بود و نبودِ این شعار بر دیوارهای شهرهای آن‌ها، خیلی هم تاثیری در گفتار امروز ما ندارد. ما دنبال آنیم که بدانیم آیا می‌شود شهر را خانه خود بدانیم؟ اگر بدانیم چه اتفاقی می‌افتد که اگر ندانیم نمی‌افتد. شاید، اصولا، نخست این سوال را بپرسیم که شهر مال کیست؟