نشانه‌های امنیت محله!

نشانه‌های امنیت محله!

یکی از اصلی‌ترین پایه‌های امنیت محله، حس تعلق مکان اهالی نسبت به محله است. جماعت باید حس کنند محله مال آن‌هاست و آن‌ها نیز مال همین محله هستند. این حس از سر اجبار و زور نیست. دستوری و حکم از بالا به پایین نیست. باید در وجود تک‌تک اعضای محله ریشه بگیرد و ببالد. امری زیرپوستی است نه سطحی.