چهارراه مولوی

اینجا چهارراه مولوی است. یعنی تقاطع خیابان مولوی با خیابان شهید مصطفی خمینی، سیروس‌سابق، (که‌در ابتدا «سی‌روز» بود، چون در سی روز ساخته شده‌بود). این‌جا نبش جنوب شرقی این چهار راه شهر است. یادگاری از دوره قاجار. گفته می‌شود، خیابان فاصله میان قیام امروز (سابقا: میدان شاه) با چهارراه مولوی را شخصی به نام اسماعیل بزاز آباد کرده. در عرف محل و در میان اهالی، هنوز این‌جا را «اسمال بزاز» می‌شناسند.