گزارش مستند زمناکو

حتما دیدن مستند روایی «زمناکو» را می‌شود به همه توصیه کرد. مستندی کوبنده، پر از عشق‌و زیبا که بر گوشه تاریکی از عواقب جنگ نور می‌تاباند و زشتی و خشونت جنگ را بیشتر نمایان می‌کند، بی‌آنکه وارد صحنه‌های جنگ شود. در سی‌و نهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان، مستند روایی «زمناکو» از مهدی قربانپور به نمایش در آمد. داستان مردی که در سه‌سالگی در بمباران شیمیایی حلبچه از عراق به ایران آورده می‌شودو توسط بانویی آبادانی که کارمند بهزیستی است و خود نیز جنگ‌زده است، به مشهد می‌آید و در آغوش و خانواده آن زن نازنین با نام کبری حمیدپور رشد و پرورش می‌یابد و به عرصه می‌رسد. کبری به خوبی و با جان و دل این بچه را نگهداری می‌کند و او تبدیل به عضوی از خانواده کبری می‌شود با خواهر و بردار و خاله. همه ایرانی. تا اینکه مادر، کبری، در شانزده‌سالگی این بچه، علی، چشم از این جهان می‌بندد و خلا وجود مادر برای علی و مشکل اساسی شناسنامه و عدم امکان یافتن شغل او را به تکاپو می‌اندازد تا «هویت» خود را جستجو کند.

مستند زمناکو

جنگ فقط در اشغال و آزادسازی سرزمین خلاصه نمی‌شود. جنگ فقط رجزخوانی و تبلیغات قلدران جنگ‌طلب نیست. جنگ فقط خونریزی و مرگ نیست. جنگ هزاران چهره پیدا و ناپیدا دارد. در بحبوهه جنگ هم، درست مثل روال روزمره زندگی، عشق و نفرت باهم است. در زمانه جنگ هم، تو باید بدانی کیستی و تبارت کدام است.
اگر جنگ سبب شود تبار و هویتت را گم کنی، چه خواهی کرد؟
مستند داستانی زمناکو یکی از لایه‌های بسیار موثر ولی تاریک آثار جنگ ایران و عراق را برملا می‌کند. مستند تحسین‌شده جهانی با روایتی جذاب و خوش‌ساخت.
اثری از مهدی قربانپور