هرخانه تاریخی یک موزه

«موزه» از آن دست عناوین و مفاهیمی است که ده‌ها نوع تعبیر و تفسیر دارد. اما، عموما، متاسفانه به مکان یا شیئی گفته می‌شود که به کار روزانه نمی‌آید و مربوط به تاریخ است و گذشته. با این حال، چرا این‌همه موزه در جهان هست؟ به چه کار می‌آیند این موزه‌ها. نقل است در فرانکفورت، در کنار رودخانه مرکزی شهر، چهل و هفت موزه وجود دارد. یا در سنت پیترزبورگ روسیه، موزه‌ها تنوع بسیار دارند. از جمله موزه نان و موزه (ظروف) چینی. در ایران خودِ ما، نقل است که انسانی شریف، «موزه خاک» درست کرده. تمام انواع خاک موجود در کشور را شناسایی و مقداری از آن‌ها را همراه با اطلاعات فیزیکی و شیمیایی‌شان را در یک موزه گرد آورده. آن هم به خواست دل و عشق خودش نه در مقابل پاداش و قرارداد.

حفظ حافظه تاریخی با احیای خانه‌های ارزشمند

احیای خانه‌های تاریخی و ارزشمند صرف‌نظر از اینکه متعلق به چه کسی است و چگونه مرمت می‌شود، از این بابت که منجر به آبادشدن یک‌خانه می‌شود، کاری باارزش و قابل‌تقدیر است. نمونه‌های موفق چنین اقداماتی در پایتخت کم نیست و می‌توان به خانه جلال آل‌احمد و سیمین اشاره کرد که در سال‌های اخیر مرمت این ملک به پایان رسید و خانه نیما یوشیج که همزمان با سالروز تولدش بهره‌برداری شد.